T-471/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. január 29-i végzése – WV kontra EKSZ („Megsemmisítés iránti kereset – Közszolgálat – Tisztviselők – Illetményből való levonás – Igazolatlan hiányzások – Az eljárási szabályzat 76. cikkének d) pontja – Az alaki követelmények megsértése – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan mindenféle jogalapot nélkülöző kereset”)