Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 769/83 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1983 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη