Zadeva C-49/19: Tožba, vložena 25. januarja 2019 – Evropska komisija/Portugalska republika