Písomná otázka E-012233/11 Kriton Arsenis (S&D) Komisii. Opatrenia nadväzujúce na prijatie akčného plánu EÚ týkajúceho sa morských vtákov