Întrebare scrisă E-012233/11 Kriton Arsenis (S&D) adresată Comisiei. Monitorizarea adoptării planului de acțiune pentru protejarea păsărilor marine al UE