Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1851 z 11. októbra 2017, ktorým sa mení príloha II časť E k rozhodnutiu 92/260/EHS, pokiaľ ide o požiadavky na africký mor koní v prípade registrovaných koní s dočasným povolením vstupu z Alžírska, Kuvajtu, Maroka, Ománu, Kataru, Tuniska a Turecka, a ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Spojených arabských emirátov v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých je povolený dovoz živých zvierat čeľade koňovité a ich spermy, vajíčok a embryí do Únie [oznámené pod číslom C(2017) 6775] (Text s významom pre EHP )$