Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1851, annettu 11 päivänä lokakuuta 2017, päätöksen 92/260/ETY liitteessä II olevan E kohdan muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rekisteröityihin hevosiin, joiden tuonti on tilapäisesti sallittu Algeriasta, Kuwaitista, Marokosta, Omanista, Qatarista, Tunisiasta ja Turkista, sovellettavista afrikkalaista hevosruttoa koskevista vaatimuksista sekä päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneitä arabiemiirikuntia koskevasta kohdasta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 6775) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$