Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1902 z dne 7. novembra 2019 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 30. septembra 2019 do 30. decembra 2019 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Besedilo velja za EGP)