SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1180/03 van Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI),Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI)en Benedetto Della Vedova (NI) aan de Commissie. Geheime Vietnamese gevangenis aan de grens met Cambodja voor de opsluiting van Montagnards die naar hun land zijn teruggekeerd na de indiening van een asielaanvraag en gevallen van aanhouding, marteling en verdwijning.