Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2611 — Schroder Ventures/Goldman Sachs/Cognis) (Voor de EER relevante tekst)