Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2611 — Schroder Ventures/Goldman Sachs/Cognis) (EØS-relevant tekst)