Писмен въпрос E-4357/10 Georgios Stavrakakis (S&D) до Комисията. Оценка на единен номер 112 за спешни повиквания