Statsstøtte — Tyskland — Støtteforanstaltning C 94/01 (ex NN 55/2001) — Støtte til salg og eksport af produkter fra Mecklenburg-Vorpommern — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst)