ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1405/96 του Laura DE ESTEBAN MARTIN προς την Επιτροπή. Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Βαρκελώνης