Kirjalik küsimus E-009273/11 Nuno Teixeira (PPE) komisjonile. Lissaboni lepingu võimalik läbivaatamine riigivõlakriisiga toimetulemiseks