Sag T-45/00: Sag anlagt den 29. februar 2000 af Conseil National des Professions de l'Automobile (C.N.P.A.) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber