Verordening (EG) nr. 2270/2002 van de Commissie van 19 december 2002 inzake de stopzetting van de visserij op makreel door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren