Kommissionens forordning (EF) nr. 2270/2002 af 19. december 2002 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører dansk flag