Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY ktorým sa Španielsku a Francúzsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 5 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty