Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Испания и Франция да въведат специална мярка за дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност