Zaak C-254/03 P: Hogere voorziening, op 13 juni 2003 ingesteld door S.A. Eduardo Vieira tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Derde kamer) van 3 april 2003 in zaak T-126/01, S.A. Eduardo Vieira/Commissie