Zaak T-574/18: Beroep ingesteld op 28 september 2018 — Agrochem-Maks / Commissie