Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 13. juli 2000 i sag C-412/98, Group Josi Reinsurance Company SA mod Universal General Insurance Company (UGIC) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Versailles) (Bruxelles-konventionen — personelt anvendelsesområde — sagsøger med bopæl i en ikke-kontraherende stat — materielt anvendelsesområde — kompetenceregler i forsikringssager — sag om en genforsikringsaftale)