Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 57/2012 ( 2012. gada 23. janvāris ), ar ko pārtrauc konkursa procedūru, kura izsludināta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011