Întrebare scrisă E-5524/08 adresată de David Hammerstein (Verts/ALE) Comisiei. Importarea de pește pangasius contaminat