Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 16 december 2020$