Asia T-171/02: Regione Autonoma della Sardegnan 6.6.2002 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne