Értesítés a (KKBP) 2021/258 tanácsi határozattal módosított, a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP tanácsi határozatban és az (EU) 2021/251 tanácsi rendelettel módosított, az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek részére 2021/C 59/02