Teatis isikutele, üksustele ja asutustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2011/101/ÜVJP (Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohta), mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2021/258, ning nõukogu määruses (EÜ) nr 314/2004 (milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes), mida on muudetud nõukogu määrusega (EL) 2021/251, seoses olukorraga Zimbabwes sätestatud piiravaid meetmeid 2021/C 59/02