Bekendtgørelse til de personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2011/101/FUSP som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2021/258 og i Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 som ændret ved Rådets forordning (EU) 2021/251 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Zimbabwe 2021/C 59/02