Oznámení určené osobám, subjektům a orgánům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/101/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/258 a nařízením Rady (ES) č. 314/2004 ve znění nařízení Rady (EU) 2021/251 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe 2021/C 59/02