Lieta C-310/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Lunds tingsrätt (Zviedrija) 2007. gada 5. jūlija rīkojumu — Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser / Anders Holmqvist