Goedkeuring van een steunmaatregel van de Staat overeenkomstig de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)