Godkendelse af et støtteprogram i henhold til EF-traktatens artikel 92 og 93 — Sager hvor Kommissionen ikke gør indsigelse (Tekst af betydning for EØS)