2000/475/EF: Kommissionens beslutning af 24. januar 1999 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag IV.F.1/36.718 - CECED) (meddelt under nummer K(1999) 5064) (EØS-relevant tekst) (Kun den engelske udgave er autentisk)