SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1818/02 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. De stand van zaken inzake de ratificatie van het Alpenverdrag.