Υπόθεση T-560/20: Προσφυγή της 7ης Σεπτεμβρίου 2020 — Yadex International κατά EUIPO — Sütas süt ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz)