Helyesbítés a 904/2010/EU tanácsi rendeletnek a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2012. szeptember 13-i 815/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 249., 2012.9.14. )