Actualizarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (A se vedea lista publicărilor anterioare la sfârșitul prezentei actualizări.) 2020/C 64/06