Vai ĀKK ieguldījumu mehānisms rada pievienoto vērtību. Īpašais ziņojums Nr. 14, 2015