Инвестиционният инструмент за АКТБ води ли до предоставяне на допълнителни ползи