Zaak T-625/18: Beschikking van het Gerecht van 6 februari 2020 — FT / ESMA (“Openbare dienst – Intrekking van de door de ESMA uitgegeven debetnota – Geding zonder voorwerp geraakt – Afdoening zonder beslissing”)