Mål C-309/11: Talan väckt den 17 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Finland