Komisijas Lēmums (2002. gada 22. aprīlis), ar ko izveido apstiprināto zonu un apstiprināto saimniecību sarakstu attiecībā uz vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) vai infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN), vai abām šīm slimībām (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 1500) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2002/308/EK)