Lieta T-156/12: Prasība, kas celta 2012. gada 5. aprīlī — Sweet Tec /ITSB (ovāla forma)