Rakstisks jautājums E-2126/07 iesniedza Renato Brunetta (PPE-DE) Komisijai. Telecom Italia — pastāvīga un patlaban notiekoša tirgus izkropļošana un manipulācijas