Sag T-234/01: Sag anlagt den 28. september 2001 af Andreas Stihl AG & Co. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)