Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 z dne 8. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 v zvezi z izvoznimi nadomestili za sadje in zelenjavo