Mål C-429/20 P: Överklagande ingett den 11 september 2020 av Solar Ileias Bompaina AE av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 juli 2020 i mål T-143/19, Solar Ileias Bompaina mot kommissionen