Regulamentul (CEE) nr. 2514/78 al Comisiei din 26 octombrie 1978 privind înregistrarea în statele membre a contractelor de multiplicare a semințelor în țări terțe